PROGRAM NATJECANJA “MI PODUZETNICI”

PROGRAM OBJEDINJENIH HUMANITARNIH PROJEKATA I NATJECANJA S PODUZETNIČKIM KONTEKSTOM ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI, UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA HRVATSKE

„MI PODUZETNICI“

Pokrovitelji:

–      Sabor Republike Hrvatske,

–      Ministarstvo znanosti i obrazovanja,

–      Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta,

–      Grad Zagreb

Nosioci:

–      Visoko učilište EBUS – Europska poslovna škola, Zagreb

–      Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski, Zagreb

–      Udruga Poduzetni, Zagreb

Suradnik u projektu: Caritas zagrebačke nadbiskupije

Generalni sponzor: Školska Knjiga, Zagreb

Sponzor: Zajednica braniteljskih zadruga, Zagreb

                 Modro zelena zadruga, Kula Norinska                  

Medijski pokrovitelj:

Kontakt: http://www.udruga-poduzetni.hr/; info@udruga-poduzetni.hr

Uvod

Jedan od glavnih prioriteta gospodarske politike je jačanje poduzetništva te njegovo brže uključivanje u multilateralne trgovinske i gospodarske integracije, što ima za cilj stalno poticati gospodarski rast i razvoj. Konkurentska sposobnost gospodarskih subjekata značajno ovisi o stupnju usvojenosti poduzetničke kompetencije.

Poduzetništvo, kao jedna od osam ključnih kompetencija Vijeća Europe je postalo odgojno-obrazovno područje svih razina obrazovanja i dio je nacionalnih kurikuluma, odnosno jedna od temeljnih kompetencija. Osnovni razlog je to, što se određena znanja stječu u ranim razvojnim fazama djece, a određene sposobnosti i vještine koje poduzetništvo zahtjeva najefikasnije se razvijaju tijekom osnovnoškolskog, a posebice tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Cjeloživotno obrazovanje za poduzetničke kompetencije i društvene vrijednosti relevantne za poduzetničku kulturu doprinose obrazovanju stvaranja upravo tih poduzetničkih kompetencija i društvenih vrijednosti o poduzetništvu. Kao nosioci projekta „MI PODUZETNICI“ već više od dva desetljeća provodimo sustavna natjecanja i projekte koji doprinose tom cilju.

Poticanje sustavnog uvođenja poduzetničkog obrazovanja u srednje škole te njihova razrada pruža toliko potreban kvalificirani nukleus za implementaciju poduzetničkih obrazovnih sadržaja i programa u školske kurikule.

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOŠ, 2010.)  dao je i formalni okvir za kurikularni razvoj i implementaciju obrazovnih programa i međupredmetnih tema iz područja poduzetništva. Strategija učenja za poduzetništvo 2010. – 2014. detaljnije je razradila potrebne aktivnosti u Akcijskom planu, što predstavlja potrebnu platformu za implementaciju i razvoj učenja za poduzetništvo i u srednjim školama. Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. je donesena  u skladu s Ekonomskim programom Republike Hrvatske 2013. i ima također za cilj jačanje poduzetničkog potencijala te stvaranja i unapređenja kulture poduzetništva. Kurikularna reforma obuhvatila je definiranje sadržaja Poduzetništva kao međupredmetne teme u osnovnim i srednjim školama, a u čijem radu su također sudjelovali eksperti Visokog učilišta EBUS – Europske poslovne škole, Zagreb i Instituta za obrazovanje za poduzetništvo.

Paralelno sa stvaranjem institucionalnih pretpostavki za sustavnim uvođenjem poduzetničkih sadržaja i nastavnih predmeta u redovno obrazovanje razvijali su se i oblici poticaja za usvajanjem i popularizacijom poduzetništva u dječijim vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Upravo aktivnosti iz programa navedenih projekata praktična su potpora obarzovnim institucijama u provedbi kurikula poduzetništva kao međupredmetne teme u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Organizirajući natjecanja predškolske djece, učenika osnovnih i srednjih škola hrvatske te njihovim stalnim unapređivanjem, rukovodili smo se pedagoškim i odgojno obrazovnim ciljevima koji su sadržani i u navedenim dokumentima.

Potrebno je istaknuti da su sva dosadašnja pojedinačna natjecanja kao i prošlogodišnje objedinjeno bila pod stalnim pokroviteljstvom Sabora Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao i grada Zagreba a povremeno su se uključivali Ministarstvo turizma te HUP, HGK i HOK. Posebno napominjemo da je suradnik u projektu Caritas zagrebačke nadbiskupije s kojim dijelimo ideje provodeći ih kroz humanitarne akcije „Poduzetni za Božić“ i „Poduzetni za Uskrs“, a zajednički naglasak je usmjeren na socijalno poduzetništvo.

Upravo je to razlog što smo, sva višegodišnja iskustva, šk.god. 2018./2019. objedinili pod zajednički naziv s ciljem da pojedinačne humanitarne akcije i natjecanja dobiju punu afirmaciji. Humanitarne akcije i natjecanja su koncipirana tako da potiču poduzetnost kod djece i učenika sa usvajanjem ekonomskog, financijskog i poduzetničkog konteksta u cilju razumijevanja mogućnosti vlastite realizacije u tržišnoj ekonomiji. U okviru priprema za humanitarne akcije i natjecanja dajemo punu podršku odgojno-obrazovnim ustanovama, mentorima, djeci i učenicima za realizaciju zajednički utvrđenih ciljeva. Nosilac programa je Udruga Poduzetni s obrazovnim partnerima privatnom gimnazijom i ekonomskom školom Katarina Zrinski, Visokim učilištem EBUS – Europska poslovna škola, Zagreb, suradnik u projektu je Caritas zagrebačke nadbiskupije a generalni sponzor je Školska Knjiga, Zagreb, sponzori su  Zajednica braniteljskih zadruga i Zadruga Modro – zelena.

Svaka projektna aktivnost ili natjecanje precizno su razrađeni u uputama za realizaciju.

Pregled humanitarnih akcija i natjecanja:

  1.  PODUZETNI:

a)   ZA BOŽIĆ

b)   ZA USKRS

          Sudjeluju vrtići, osnovne i srednje škole – nacionalno od 2011.godine.

  1. MEĐUNARODNI SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI, – sudjeluju srednje škole, pretežno srednje strukovne škole od 2002. godine.
  1. „ŠTO HOĆU – MOGU“ – sudjeluju osnovne škole, regionalno i nacionalno, od 2013. godine.
  1. POSLOVNI IZAZOV – sudjeluju  srednje škole regionalno, nacionalno,  međunarodno, od 2013. godine.
  1. MEĐUNARODNA SMOTRA STUDENTSKIH PODUZETNIČKIH INKUBATORA I STUDENTSKIH PODUZEĆA – za sve visokoškolske ustanove, od 2010. godine.
  1. 6.   EUROPSKI TJEDAN PODUZETNIŠTVA – sudjeluju osnovne i srednje škole od 2019. godine.
  1. 7.   MEĐUNARODNI TJEDAN ODGOJA I OBRAZOVANJA – sudjeluju osnovne i srednje škole od 2000. godine.

Kratki opis natjecanja:

ad 1)  PODUZETNI:

a) ZA BOŽIĆ

b) ZA USKRS

Sudjeluju dječiji vrtići, osnovne i srednje škole od 2011.godine (nacionalno).

Djelujući humanitarno kroz različite akcije i volonterski rad roditelja, djece vrtićkog uzrasta, učenika, odgajatelja, učitelja i nastavnika razvijamo društveno odgovorno ponašanje, empatiju prema osobama u potrebi i povezujemo humanitarni rad sa socijalnim poduzetništvom.

Cilj projekta je suradnja na promicanju poduzetnosti i poduzetničkog duha i ponašanja, dobrovoljno ulaganje vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit drugih i razvijanje svijesti o društveno odgovornom djelovanju, prvenstveno u svom domicilu.

Tijekom priprema i prve faze projekta učenici – volonteri, nastavnici i roditelji ulažu trud, razvijaju kreativnost, potiču maštu te nesebično izdvajaju vrijeme za izradu prigodnih proizvoda koje potom prodaju u školi, župnim prostorima, javnim prostorima lokalne zajednice te u prostorima trgovačkih centara.

Važno je napomenuti da tako prikupljena sredstva učenici doniraju u skladu sa svojom odlukom onima koji su, prema njihovom mišljenju i kriterijima u potrebi. Za vrijeme pripreme i realizacije akcije svu potrebnu potporu učenicima pružaju njihove škole a posebno vjeroučitelji u vrtićima, osnovnim i srednjim školama te nastavnici etike u srednjim školama. Na taj način kod djece i učenika razvijaju empatiju i društveno odgovorno ponašanje.

ad 2)  MEĐUNARODNI SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI  – za sve srednje škole – pretežno strukovne škole, od 2002. godine (nacionalno i međunarodno).

Sajmovi vježbeničkih tvrtki u školama te na nivou gradova sve su učestaliji što govori o želji učenika i nastavnika za susretima na kojima mogu prakticirati stečeno znanje i razmjenjivati iskustva.

Prošlogodišnji, 18. Međunarodni sajam vježbeničkih tvrtki okupio je 40 najuspješnijih vježbeničkih tvrtki iz 25 škola, 21 grada, 14 županija i 4 države. Sve vježbeničke tvrtke iznimno su se potrudile kako bi što bolje prezentirali svoju poslovnu ideju. Učenici tijekom održavanja sajma provode i kupoprodajne transakcije koristeći aplikaciju PVT.hr, koju je osmislila PGEŠ Katarina Zrinski, a komunikacijsko-prezentacijskim vještinama nastoje biti što uspješniji. Ocjenjuje se učeničko postignuće u nekoliko kategorija: vizualni identitet tvrtke, komunikacija s poslovnim partnerima te broj kupoprodajnih transakcija.

Učenici tijekom sajma imaju priliku pokazati praktičnu primjenu stečenog teorijskog znanja jer kroz vježbeničke tvrtke posluju kao u stvarnom poslovnom okruženju. Iskustvo sajamskog poslovanja, izjava za medije, ostvarivanja međusobnih kontakata i sudjelovanja u međukulturalnoj i međunarodnoj suradnji samo su neke od dobrobiti ovakvih susreta.

Za učenike je ovo odlična prigoda da pokažu svoju originalnost, kreativnost, upoznaju učenike iz ostalih škola diljem Hrvatske i inozemstva, ali i da dokažu koliko su zaista, oni sami kao i njihovi nastavnici i mentori, itekako poduzetni.

ad 3) ŠTO HOĆU – MOGU – sudjeluju osnovne škole, regionalno i nacionalno, od

         2012. godine.

Natjecanjem se želi potaknuti kreativnost i originalnost učenika osnovnih škola te razviti i unaprijediti njihove prezentacijske vještine.

Cilj natjecanja je osvijestiti u javnosti i osnovnoškolskoj populaciji, značaj odgoja i obrazovanja za poduzetništvo, u skladu kurikularnim promjenama i načelima kurikuluma poduzetništva kao međupredmetne teme.

Natječući se učenici uče:

–      kako koristiti vlastite resurse, raste im samopouzdanje i samopoštovanje,

–      usvajati ekonomske, poduzetničke i financijske pojmove,

–      razvijati poduzetničke vještine,

–      osnove timskog rada i odgovornog ponašanja,

–      razvijaju kreativnost, inovativnost, socijalne i komunikacijske vještine.

Na natjecanje se mogu prijaviti učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola Republike Hrvatske. Pojedinačno ili kao tim od maksimalno 3 člana i koristiti suradničke i druge metode kao npr:

–      timski rad

–      rješavanje problema

–      praktičan rad

–      prezentiranje

–      razgovor

–      „e-learninga“ (učenje putem Interneta).

ad 4) POSLIVNI UZAZOV – za srednje škole regionalno, nacionalno,  međunarodno, od 2013.godine.

Poslovni izazov jednodnevno je natjecanje u poduzetništvu za učenike srednjih škola osmišljeno s ciljem razvoja poduzetničkih kompetencija kod mladih, a prezentirane ideje iz godine u godinu pokazuju sve veći interes mladih za razvoj u poduzetničkom smjeru.

Prošle godine održano je finale državnog natjecanja u poduzetništvu za učenike srednjih škola, u kojem je sudjelovalo 25 timova srednjih škola iz cijele Hrvatske i prezentiralo je svoje projekte na temu „Vrijeme je za nove poduzetnike u gradu“.

Natjecanja  se održavaju na nivou škole, regionalno te nacionalno. Najbolji timovi sudjeluju  na međunarodnom natjecanju na kojem, sada već tradicionalno, osvajaju nagrade.  

Fokus u radu timova je na definiranju ideje te na prezentaciji iste što je uključivalo:

–      Poslovni plan – potrebno je bilo razraditi u detalje prema predlošku i uputama;

–      Objasniti koje je ciljno tržište i ciljna grupa (čije potrebe proizvod/usluga zadovoljava?);

–      Žiri ima mogućnost postavljati pitanja timovima poslije svake prezentacije;

–      Prilikom prezentacije timovi imaju pravo koristiti tehnička pomagala koja im organizatori stave na raspolaganje (kompjuter, video projektor, printer);

–      Timovima se sugerira da prezentacije pripreme tako da imaju mjeru poslovnog pristupa, ali se preporučuje i što veća inovativnost, kreativnost i raznovrsnost u tehnikama i načinima prezentiranja.

–      Maksimalno vrijeme za prezentaciju je 10 minuta + 5 minuta je predviđeno za eventualna pitanja žirija

ad 5) MEĐUNARODNA SMOTRA STUDENTSKIH PODUZETNIČKIH  INKUBATORA I STUDENTSKIH PODUZEĆA– za visokoškolske ustanovenacionalno i međunarodno od 2010. godine.

     Smotra studentskih poduzetničkih inkubatora i studentskih poduzeća u organizaciji Visokog učilišta EBUS – Europska poslovna škola – Zagreb i BIZ poduzetničkog inkubatora. Ovaj događaj je istaknuo važnost obrazovanja i pripreme mladih ljudi za stvarni život. Smotre studentskih poduzetničkih inkubatora i studentskih poduzeća omogućuju predstavljene studentskih poduzeća i studentskih poduzetničkih ideje i njihovu društvenu afirmaciju. Panel diskusije i okrugli stolovi na temu Sinergijski učinci poticaja za razvoj studentskog poduzetništva omogućuju šire sagledavanje izazova poticanja poduzetništva kod studentske populacije. HAMAG BICRO je redovito prisutan  predstavlja nove aktivnosti u okviru Mreže studentskih inkubatora.

 ad 6)  EUROPSKI TJEDAN PODUZETNIŠTVA – za sve osnovne i srednje škole,

          nacionalno od 2019. godine.

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski od 2004. godine sudjeluju u Europskom danu poduzetništva – EDE kao jedina obrazovna ustanova s artikuliranom pedagoškom perspektivom obrazovanja za poduzetništvo srednjoškolaca. Od tih prvih koraka europska inicijativa je definirala novi, veći i po sadržajima kompleksniji, a po sudionicima sveobuhvatniji broj sudionika. Broj uključenih obrazovnih institucija, udruga, tvrtki, državnih institucija svih ovih godina progresivno raste. Upravo zato, a nastavljajući razvijati koncept poticanja i integracije cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo organiziramo i ove godine Europski tjedan poduzetništva kako bi ponudili platformu i priliku svim zainteresiranim proaktivnim osnovnim i srednjim školama za prezentaciju svojih postignuća. Na radionicama ravnateljima, nastavnicima, pedagozima i ostalim djelatnicima stručne službe upoznati ćemo ih sa najnovijim primjerima dobre prakse. U takovoj interakciji između poduzetničkih sadržaja sa učenicima i njihovim mentorima moguće je očekivati pozitivne promjene u školskim sredinama. Međunarodni karakter osiguravaju i škole iz Europske unije i zemalja regije.

Dualnim modelom obrazovanja i poticanjem mladih na poduzetništvo, PGEŠ Katarina Zrinski mijenja i popravlja sliku budućeg hrvatskog gospodarstva, a kreativnost, maštovitost, usmjerenost i entuzijazam učenika koji su svoja znanja pokazali u mnogobrojnim aktivnostima tijekom Europskog tjedna poduzetništva, uvjeravaju nas kako se imamo čemu nadati.

ad 7) MEĐUNARODNI TJEDAN ODGOJA I OBRAZOVANJA – sudjeluju osnovne i srednje škole od 2000. godine.

Međunarodni tjedan odgoja i obrazovanja pokrenut je 2000. godine kao rezultat trogodišnjeg projekta edukacije nastavnika srednjih škola za uvođenja aktivnih metoda poučavanja. Projekt je realiziralo Nacionalno vijeće za ekonomsko obrazovanje – NCEE USA (danas Economic America), a u okviru suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja Hrvatske i Ministarstva obrazovanja USA. Temeljem inovativnog pristupa obrazovanju ekonomista usmjerenog na kompetencije te je godine gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski proglašena Partner školom NCEE-a.

Ovogodišnja tema Međunarodnog tjedna odgoja i obrazovanja je Škola za život – provođenje kurikularne reforme. Tijekom tjedna nastavnici osnovnih i srednjih škola imat će priliku upoznati se s novitetima i prisustvovati primjeni kurikularne reforme u školi.

Tijekom tjedna biti će prikazani rezultati pilot projekta u šk. godini 2018./2019., a temeljem suradnje s Institutom za obrazovanje za poduzetništvo sa učenicima i nastavnicima škole Katarine Zrinski. Ove je školske godine uspješno uveden projektni dan Budi cool – radi full u sve ekonomske razrede kao dio redovite nastave koja se kontinuirano realizira svih 35 tjedana u školskoj godini. Projektni dan obuhvaća nekoliko predmeta, ovisno o razredu (1.,2.,3. i 4.).

Ravnatelji, nastavnici, pedagozi i drugi stručni suradnici moći će svakodnevno prisustvovati različitim oblicima projektne nastave te radionicama  na kojima će moći razmjenjivati iskustva primjene aktivnih metoda poučavanja.

Podijelite sadržaj na društvenim mrežama!

Ostale novosti

Pročitajte ostale novosti i zanimljivosti udruge Poduzetni