PROGRAM NATJECANJA “MI PODUZETNICI”

PROGRAM OBJEDINJENIH HUMANITARNIH PROJEKATA I NATJECANJA S PODUZETNIČKIM KONTEKSTOM ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI, UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA HRVATSKE

„MI PODUZETNICI“

Pokrovitelji:

–      Sabor Republike Hrvatske,

–      Ministarstvo znanosti i obrazovanja,

–      Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta,

–      Grad Zagreb

Nosioci:

–      Visoko učilište EBUS – Europska poslovna škola, Zagreb

–      Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski, Zagreb

–      Udruga Poduzetni, Zagreb

Suradnik u projektu: Caritas zagrebačke nadbiskupije

Generalni sponzor: Školska Knjiga, Zagreb

Sponzor: Zajednica braniteljskih zadruga, Zagreb

                 Modro zelena zadruga, Kula Norinska                  

Medijski pokrovitelj:

Kontakt: http://www.udruga-poduzetni.hr/; info@udruga-poduzetni.hr

Uvod

Jedan od glavnih prioriteta gospodarske politike je jačanje poduzetništva te njegovo brže uključivanje u multilateralne trgovinske i gospodarske integracije, što ima za cilj stalno poticati gospodarski rast i razvoj. Konkurentska sposobnost gospodarskih subjekata značajno ovisi o stupnju usvojenosti poduzetničke kompetencije.

Poduzetništvo, kao jedna od osam ključnih kompetencija Vijeća Europe je postalo odgojno-obrazovno područje svih razina obrazovanja i dio je nacionalnih kurikuluma, odnosno jedna od temeljnih kompetencija. Osnovni razlog je to, što se određena znanja stječu u ranim razvojnim fazama djece, a određene sposobnosti i vještine koje poduzetništvo zahtjeva najefikasnije se razvijaju tijekom osnovnoškolskog, a posebice tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Cjeloživotno obrazovanje za poduzetničke kompetencije i društvene vrijednosti relevantne za poduzetničku kulturu doprinose obrazovanju stvaranja upravo tih poduzetničkih kompetencija i društvenih vrijednosti o poduzetništvu. Kao nosioci projekta „MI PODUZETNICI“ već više od dva desetljeća provodimo sustavna natjecanja i projekte koji doprinose tom cilju.

Poticanje sustavnog uvođenja poduzetničkog obrazovanja u srednje škole te njihova razrada pruža toliko potreban kvalificirani nukleus za implementaciju poduzetničkih obrazovnih sadržaja i programa u školske kurikule.

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOŠ, 2010.)  dao je i formalni okvir za kurikularni razvoj i implementaciju obrazovnih programa i međupredmetnih tema iz područja poduzetništva. Strategija učenja za poduzetništvo 2010. – 2014. detaljnije je razradila potrebne aktivnosti u Akcijskom planu, što predstavlja potrebnu platformu za implementaciju i razvoj učenja za poduzetništvo i u srednjim školama. Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. je donesena  u skladu s Ekonomskim programom Republike Hrvatske 2013. i ima također za cilj jačanje poduzetničkog potencijala te stvaranja i unapređenja kulture poduzetništva. Kurikularna reforma obuhvatila je definiranje sadržaja Poduzetništva kao međupredmetne teme u osnovnim i srednjim školama, a u čijem radu su također sudjelovali eksperti Visokog učilišta EBUS – Europske poslovne škole, Zagreb i Instituta za obrazovanje za poduzetništvo.

Paralelno sa stvaranjem institucionalnih pretpostavki za sustavnim uvođenjem poduzetničkih sadržaja i nastavnih predmeta u redovno obrazovanje razvijali su se i oblici poticaja za usvajanjem i popularizacijom poduzetništva u dječijim vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Upravo aktivnosti iz programa navedenih projekata praktična su potpora obarzovnim institucijama u provedbi kurikula poduzetništva kao međupredmetne teme u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Organizirajući natjecanja predškolske djece, učenika osnovnih i srednjih škola hrvatske te njihovim stalnim unapređivanjem, rukovodili smo se pedagoškim i odgojno obrazovnim ciljevima koji su sadržani i u navedenim dokumentima.

Potrebno je istaknuti da su sva dosadašnja pojedinačna natjecanja kao i prošlogodišnje objedinjeno bila pod stalnim pokroviteljstvom Sabora Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao i grada Zagreba a povremeno su se uključivali Ministarstvo turizma te HUP, HGK i HOK. Posebno napominjemo da je suradnik u projektu Caritas zagrebačke nadbiskupije s kojim dijelimo ideje provodeći ih kroz humanitarne akcije „Poduzetni za Božić“ i „Poduzetni za Uskrs“, a zajednički naglasak je usmjeren na socijalno poduzetništvo.

Upravo je to razlog što smo, sva višegodišnja iskustva, šk.god. 2018./2019. objedinili pod zajednički naziv s ciljem da pojedinačne humanitarne akcije i natjecanja dobiju punu afirmaciji. Humanitarne akcije i natjecanja su koncipirana tako da potiču poduzetnost kod djece i učenika sa usvajanjem ekonomskog, financijskog i poduzetničkog konteksta u cilju razumijevanja mogućnosti vlastite realizacije u tržišnoj ekonomiji. U okviru priprema za humanitarne akcije i natjecanja dajemo punu podršku odgojno-obrazovnim ustanovama, mentorima, djeci i učenicima za realizaciju zajednički utvrđenih ciljeva. Nosilac programa je Udruga Poduzetni s obrazovnim partnerima privatnom gimnazijom i ekonomskom školom Katarina Zrinski, Visokim učilištem EBUS – Europska poslovna škola, Zagreb, suradnik u projektu je Caritas zagrebačke nadbiskupije a generalni sponzor je Školska Knjiga, Zagreb, sponzori su  Zajednica braniteljskih zadruga i Zadruga Modro – zelena.

Svaka projektna aktivnost ili natjecanje precizno su razrađeni u uputama za realizaciju.

Pregled humanitarnih akcija i natjecanja:

  1.  PODUZETNI:

a)   ZA BOŽIĆ

b)   ZA USKRS

          Sudjeluju vrtići, osnovne i srednje škole – nacionalno od 2011.godine.

  1. MEĐUNARODNI SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI, – sudjeluju srednje škole, pretežno srednje strukovne škole od 2002. godine.
  1. „ŠTO HOĆU – MOGU“ – sudjeluju osnovne škole, regionalno i nacionalno, od 2013. godine.
  1. POSLOVNI IZAZOV – sudjeluju  srednje škole regionalno, nacionalno,  međunarodno, od 2013. godine.
  1. MEĐUNARODNA SMOTRA STUDENTSKIH PODUZETNIČKIH INKUBATORA I STUDENTSKIH PODUZEĆA – za sve visokoškolske ustanove, od 2010. godine.
  1. 6.   EUROPSKI TJEDAN PODUZETNIŠTVA – sudjeluju osnovne i srednje škole od 2019. godine.
  1. 7.   MEĐUNARODNI TJEDAN ODGOJA I OBRAZOVANJA – sudjeluju osnovne i srednje škole od 2000. godine.

Kratki opis natjecanja:

ad 1)  PODUZETNI:

a) ZA BOŽIĆ

b) ZA USKRS

Sudjeluju dječiji vrtići, osnovne i srednje škole od 2011.godine (nacionalno).

Djelujući humanitarno kroz različite akcije i volonterski rad roditelja, djece vrtićkog uzrasta, učenika, odgajatelja, učitelja i nastavnika razvijamo društveno odgovorno ponašanje, empatiju prema osobama u potrebi i povezujemo humanitarni rad sa socijalnim poduzetništvom.

Cilj projekta je suradnja na promicanju poduzetnosti i poduzetničkog duha i ponašanja, dobrovoljno ulaganje vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit drugih i razvijanje svijesti o društveno odgovornom djelovanju, prvenstveno u svom domicilu.

Tijekom priprema i prve faze projekta učenici – volonteri, nastavnici i roditelji ulažu trud, razvijaju kreativnost, potiču maštu te nesebično izdvajaju vrijeme za izradu prigodnih proizvoda koje potom prodaju u školi, župnim prostorima, javnim prostorima lokalne zajednice te u prostorima trgovačkih centara.

Važno je napomenuti da tako prikupljena sredstva učenici doniraju u skladu sa svojom odlukom onima koji su, prema njihovom mišljenju i kriterijima u potrebi. Za vrijeme pripreme i realizacije akcije svu potrebnu potporu učenicima pružaju njihove škole a posebno vjeroučitelji u vrtićima, osnovnim i srednjim školama te nastavnici etike u srednjim školama. Na taj način kod djece i učenika razvijaju empatiju i društveno odgovorno ponašanje.

ad 2)  MEĐUNARODNI SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI  – za sve srednje škole – pretežno strukovne škole, od 2002. godine (nacionalno i međunarodno).

Sajmovi vježbeničkih tvrtki u školama te na nivou gradova sve su učestaliji što govori o želji učenika i nastavnika za susretima na kojima mogu prakticirati stečeno znanje i razmjenjivati iskustva.

Prošlogodišnji, 18. Međunarodni sajam vježbeničkih tvrtki okupio je 40 najuspješnijih vježbeničkih tvrtki iz 25 škola, 21 grada, 14 županija i 4 države. Sve vježbeničke tvrtke iznimno su se potrudile kako bi što bolje prezentirali svoju poslovnu ideju. Učenici tijekom održavanja sajma provode i kupoprodajne transakcije koristeći aplikaciju PVT.hr, koju je osmislila PGEŠ Katarina Zrinski, a komunikacijsko-prezentacijskim vještinama nastoje biti što uspješniji. Ocjenjuje se učeničko postignuće u nekoliko kategorija: vizualni identitet tvrtke, komunikacija s poslovnim partnerima te broj kupoprodajnih transakcija.

Učenici tijekom sajma imaju priliku pokazati praktičnu primjenu stečenog teorijskog znanja jer kroz vježbeničke tvrtke posluju kao u stvarnom poslovnom okruženju. Iskustvo sajamskog poslovanja, izjava za medije, ostvarivanja međusobnih kontakata i sudjelovanja u međukulturalnoj i međunarodnoj suradnji samo su neke od dobrobiti ovakvih susreta.

Za učenike je ovo odlična prigoda da pokažu svoju originalnost, kreativnost, upoznaju učenike iz ostalih škola diljem Hrvatske i inozemstva, ali i da dokažu koliko su zaista, oni sami kao i njihovi nastavnici i mentori, itekako poduzetni.

ad 3) ŠTO HOĆU – MOGU – sudjeluju osnovne škole, regionalno i nacionalno, od

         2012. godine.

Natjecanjem se želi potaknuti kreativnost i originalnost učenika osnovnih škola te razviti i unaprijediti njihove prezentacijske vještine.

Cilj natjecanja je osvijestiti u javnosti i osnovnoškolskoj populaciji, značaj odgoja i obrazovanja za poduzetništvo, u skladu kurikularnim promjenama i načelima kurikuluma poduzetništva kao međupredmetne teme.

Natječući se učenici uče:

–      kako koristiti vlastite resurse, raste im samopouzdanje i samopoštovanje,

–      usvajati ekonomske, poduzetničke i financijske pojmove,

–      razvijati poduzetničke vještine,

–      osnove timskog rada i odgovornog ponašanja,

–      razvijaju kreativnost, inovativnost, socijalne i komunikacijske vještine.

Na natjecanje se mogu prijaviti učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola Republike Hrvatske. Pojedinačno ili kao tim od maksimalno 3 člana i koristiti suradničke i druge metode kao npr:

–      timski rad

–      rješavanje problema

–      praktičan rad

–      prezentiranje

–      razgovor

–      „e-learninga“ (učenje putem Interneta).

ad 4) POSLIVNI UZAZOV – za srednje škole regionalno, nacionalno,  međunarodno, od 2013.godine.

Poslovni izazov jednodnevno je natjecanje u poduzetništvu za učenike srednjih škola osmišljeno s ciljem razvoja poduzetničkih kompetencija kod mladih, a prezentirane ideje iz godine u godinu pokazuju sve veći interes mladih za razvoj u poduzetničkom smjeru.

Prošle godine održano je finale državnog natjecanja u poduzetništvu za učenike srednjih škola, u kojem je sudjelovalo 25 timova srednjih škola iz cijele Hrvatske i prezentiralo je svoje projekte na temu „Vrijeme je za nove poduzetnike u gradu“.

Natjecanja  se održavaju na nivou škole, regionalno te nacionalno. Najbolji timovi sudjeluju  na međunarodnom natjecanju na kojem, sada već tradicionalno, osvajaju nagrade.  

Fokus u radu timova je na definiranju ideje te na prezentaciji iste što je uključivalo:

–      Poslovni plan – potrebno je bilo razraditi u detalje prema predlošku i uputama;

–      Objasniti koje je ciljno tržište i ciljna grupa (čije potrebe proizvod/usluga zadovoljava?);

–      Žiri ima mogućnost postavljati pitanja timovima poslije svake prezentacije;

–      Prilikom prezentacije timovi imaju pravo koristiti tehnička pomagala koja im organizatori stave na raspolaganje (kompjuter, video projektor, printer);

–      Timovima se sugerira da prezentacije pripreme tako da imaju mjeru poslovnog pristupa, ali se preporučuje i što veća inovativnost, kreativnost i raznovrsnost u tehnikama i načinima prezentiranja.

–      Maksimalno vrijeme za prezentaciju je 10 minuta + 5 minuta je predviđeno za eventualna pitanja žirija

ad 5) MEĐUNARODNA SMOTRA STUDENTSKIH PODUZETNIČKIH  INKUBATORA I STUDENTSKIH PODUZEĆA– za visokoškolske ustanovenacionalno i međunarodno od 2010. godine.

     Smotra studentskih poduzetničkih inkubatora i studentskih poduzeća u organizaciji Visokog učilišta EBUS – Europska poslovna škola – Zagreb i BIZ poduzetničkog inkubatora. Ovaj događaj je istaknuo važnost obrazovanja i pripreme mladih ljudi za stvarni život. Smotre studentskih poduzetničkih inkubatora i studentskih poduzeća omogućuju predstavljene studentskih poduzeća i studentskih poduzetničkih ideje i njihovu društvenu afirmaciju. Panel diskusije i okrugli stolovi na temu Sinergijski učinci poticaja za razvoj studentskog poduzetništva omogućuju šire sagledavanje izazova poticanja poduzetništva kod studentske populacije. HAMAG BICRO je redovito prisutan  predstavlja nove aktivnosti u okviru Mreže studentskih inkubatora.

 ad 6)  EUROPSKI TJEDAN PODUZETNIŠTVA – za sve osnovne i srednje škole,

          nacionalno od 2019. godine.

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski od 2004. godine sudjeluju u Europskom danu poduzetništva – EDE kao jedina obrazovna ustanova s artikuliranom pedagoškom perspektivom obrazovanja za poduzetništvo srednjoškolaca. Od tih prvih koraka europska inicijativa je definirala novi, veći i po sadržajima kompleksniji, a po sudionicima sveobuhvatniji broj sudionika. Broj uključenih obrazovnih institucija, udruga, tvrtki, državnih institucija svih ovih godina progresivno raste. Upravo zato, a nastavljajući razvijati koncept poticanja i integracije cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo organiziramo i ove godine Europski tjedan poduzetništva kako bi ponudili platformu i priliku svim zainteresiranim proaktivnim osnovnim i srednjim školama za prezentaciju svojih postignuća. Na radionicama ravnateljima, nastavnicima, pedagozima i ostalim djelatnicima stručne službe upoznati ćemo ih sa najnovijim primjerima dobre prakse. U takovoj interakciji između poduzetničkih sadržaja sa učenicima i njihovim mentorima moguće je očekivati pozitivne promjene u školskim sredinama. Međunarodni karakter osiguravaju i škole iz Europske unije i zemalja regije.

Dualnim modelom obrazovanja i poticanjem mladih na poduzetništvo, PGEŠ Katarina Zrinski mijenja i popravlja sliku budućeg hrvatskog gospodarstva, a kreativnost, maštovitost, usmjerenost i entuzijazam učenika koji su svoja znanja pokazali u mnogobrojnim aktivnostima tijekom Europskog tjedna poduzetništva, uvjeravaju nas kako se imamo čemu nadati.

ad 7) MEĐUNARODNI TJEDAN ODGOJA I OBRAZOVANJA – sudjeluju osnovne i srednje škole od 2000. godine.

Međunarodni tjedan odgoja i obrazovanja pokrenut je 2000. godine kao rezultat trogodišnjeg projekta edukacije nastavnika srednjih škola za uvođenja aktivnih metoda poučavanja. Projekt je realiziralo Nacionalno vijeće za ekonomsko obrazovanje – NCEE USA (danas Economic America), a u okviru suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja Hrvatske i Ministarstva obrazovanja USA. Temeljem inovativnog pristupa obrazovanju ekonomista usmjerenog na kompetencije te je godine gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski proglašena Partner školom NCEE-a.

Ovogodišnja tema Međunarodnog tjedna odgoja i obrazovanja je Škola za život – provođenje kurikularne reforme. Tijekom tjedna nastavnici osnovnih i srednjih škola imat će priliku upoznati se s novitetima i prisustvovati primjeni kurikularne reforme u školi.

Tijekom tjedna biti će prikazani rezultati pilot projekta u šk. godini 2018./2019., a temeljem suradnje s Institutom za obrazovanje za poduzetništvo sa učenicima i nastavnicima škole Katarine Zrinski. Ove je školske godine uspješno uveden projektni dan Budi cool – radi full u sve ekonomske razrede kao dio redovite nastave koja se kontinuirano realizira svih 35 tjedana u školskoj godini. Projektni dan obuhvaća nekoliko predmeta, ovisno o razredu (1.,2.,3. i 4.).

Ravnatelji, nastavnici, pedagozi i drugi stručni suradnici moći će svakodnevno prisustvovati različitim oblicima projektne nastave te radionicama  na kojima će moći razmjenjivati iskustva primjene aktivnih metoda poučavanja.

Podijelite sadržaj na društvenim mrežama!