Obrazovni partneri Udruge Poduzetni

Europska poslovna škola Zagreb

Obrazovni partner

Educati grupa Zrinski

Obrazovni partner

PGEŠ Katarina Zrinski

Obrazovni partner

Tehničko veleučilište Zagreb

Obrazovni partner

Prva tehnička škola Tesla

Obrazovni partner

Obrazovni partner

Obrazovni partner

Obrazovni partner