vitomir tafra

VODITELJ PROJEKTA TESLA i MI

Osnivač i predsjednik upravnog odbora Educati grupe Zrinski

petra milković

stručni suradnik pedagog

Petra Milković, mag. pead., mag. hist. 123