PODUZETNIŠTVO > JEDNA OD OSAM KLJUČNIH KOMPETENCIJA VIJEĆA EUROPE

Poduzetništvo, točnije smisao za inicijativu i poduzetništvo [engl. Sense of Initiative and Entrepreneurship], kao jedna od osam ključnih kompetencija Vijeća Europe postalo je odgojno-obrazovno područje svih razina obrazovanja…

… i dio je nacionalnih kurikuluma, odnosno jedna od temeljnih kompetencija.

Osnovni razlog je to što se određena znanja, osobito stajališta, stječu već u najranijim razvojnim fazama života [u predškolskoj dobi – već od treće godine života], a određene sposobnosti i vještine koje poduzetništvo zahtijeva potrebno je neprekidno razvijati tijekom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s psihološkim razvojem učenika. U razdoblju srednjoškolskog odgoja i obrazovanja posebna bi pozornost trebala biti usmjerena na pripremu za tržište rada na kojem su presudna poduzetnička znanja za primjerenije definiranje i kreiranje poslovne karijere.

Sukladno tome cjelovita kurikularna reforma koja obuhvaća rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje dala je i formalni okvir za kurikularni razvoj i provedbu obrazovnih programa i međupredmetnih tema iz područja poduzetništva.

Poduzetnost kao vrijednost i poduzetništvo kao međupredmetna tema komplementarni su svim ostalim predmetima i međupredmetnim temama i uvršteni u sve cikluse i sve nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti.

Svrha je učenja i poučavanja poduzetništva kao međupredmetne teme primjerene dobi razvijanje poduzetničkog načina promišljanja i djelovanja u svakidašnjem životu i radu, stjecanje radnih navika i razvoj osobina poduzetne osobe [odgovornost, samostalnost, marljivost, inicijativnost, kreativnost, inovativnost, sposobnost donošenja odluka, samopouzdanje, odlučnost u djelovanju, spremnost na razuman rizik i upravljanje rizikom, mobilnost, fleksibilnost i dr.] koja je tako osposobljena za prepoznavanje prilika i mogućnosti za samoaktualizaciju.

Svrha je učenja i poučavanja ove međupredmetne teme razvoj poduzetničke kompetencije usvajanjem poduzetničkih znanja, vještina i stajališta nužnih za pripremu i sudjelovanje u svijetu rada. Tema uključuje razumijevanje temeljnoga ekonomskog procesa (ideja – planiranje – realizacija – stvaranje nove vrijednosti), pokretanje vlastita poslovanja i poučavanje odgovornom djelovanju u svim aspektima rada neovisno o odabiru zanimanja.

Usporedno sa stvaranjem institucionalnih pretpostavki za sustavno uvođenje poduzetničkih sadržaja i nastavnih predmeta u redovito obrazovanje razvijali su se i oblici poticaja za usvajanje i popularizaciju poduzetništva u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Jedan su od tih oblika i natjecanja koja je pokrenula i organizirala Privatna gimnazija i ekonomska škola „Katarina Zrinski” i Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski”, a projektom je obuhvaćena i Udruga Poduzetni.

U organiziranju natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola Hrvatske te njihovim stalnim unapređivanjem organizator je imao na umu pedagoške i odgojno-obrazovne ciljeve koji su sadržani i u navedenim dokumentima.

Potrebno je istaknuti da su sve dosadašnje pojedinačne aktivnosti i natjecanja [dvije humanitarne akcije: 8. humanitarna akcija Mi poduzetnici za Božić i 8. humanitarna akcija Mi poduzetnici za Uskrs te natjecanja 6. natjecanje Poslovni izazov, 18. međunarodni sajam vježbovnih tvrtki, 10. smotra studentskih poduzetničkih inkubatora i studentskih poduzeća, 7. natjecanje Što hoću – mogu!] bili pod stalnim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a povremeno su se uključivali Ministarstvo turizma te HUP, HGK, HOK i Grad Zagreb. Posebno napominjemo pokroviteljstvo Caritasa Zagrebačke nadbiskupije za natjecanje Poduzetni za Božić i Poduzetni za Uskrs u kojem je posebna pozornost posvećena socijalnom poduzetništvu.

Od 2018. godine natjecanje Mi poduzetnici za Božić podupire i ŠKOLSKA KNJIGA kao glavni sponzor.

Upravo je to razlog da sva višegodišnja iskustva obuhvatimo zajedničkim nazivom kako bi se pojedinačna natjecanja afirmirala i sustavno provodila u osnovnim i srednjim školama te vrtićima. Natjecanja su koncipirana tako da potiču poduzetnost u učenika i pomažu im u usvajanju ekonomskog, financijskog i poduzetničkog duha. Unutar priprema za natjecanja dajemo punu potporu školama, mentorima i učenicima.

…………

Blaženka VUK

Izvornu objavu pogledajte OVDJE

Prijavi se na poslovni izazov klikom miša OVDJE!

Podijelite sadržaj na društvenim mrežama!

Ostale novosti

Pročitajte ostale novosti i zanimljivosti udruge Poduzetni