PODUZETNI STEAM

a)      STEM à STEAM

Danas, u stalno promjenjivom i složenijem svijetu i životu u njemu, važno je za generacije koje dolaze da donose znanje i vještine za prikupljanje i procjenjivanje podataka, za građenje informacija, za rješavanje problema, za donošenje odluka. To su vještine koje djeca, učenici i studenti razvijaju u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici – disciplinama STEM-a. Ako želimo budućnost u kojoj naši lideri, poduzetnici i radnici imaju sposobnost razumijevanja i rješavanja složenih izazova današnjice i sutrašnjice i ispunjavanje zahtjeva dinamičke radne snage neophodno je razvijati vještine i znanje u STEM područjima. Nužno je također osigurati pristup kvalitetnom okruženju za učenje, bez obzira gdje se nalazimo i živimo.

Smatramo prikladnim, a temeljem dosadašnjih inicijativa, STEM područje proširiti još jednim slovom „A“ za umjetnosti (art), pa da tako dobijemo akronim STEAM. Riječ „stem“ prevodi se sa engleskog jezika u stabljika ili osnova. Riječ „steam“ znači para. Para je pokretačka energija koju treba prepoznati, a zatim dobro usmjeriti i iskoristiti. Tako STEM može biti začinjen umjetnošću – ili ako se vratimo u staro značenje umjetnosti (tehne) vještinama koje još uključuju i ljepotu kao takvu.

Stari strojari su znali reći da ako konstrukcija nije lijepa, sigurno nije ni dobra. Drugim riječima umjetnost u STEAM-u potiče onaj kreativni način razmišljanja i pronalazak pravih rješenja za postojeće probleme. Tako je STEAM program koji integrira umjetnost dizajna u STEM kraticu.

Kao zaključak možemo reći da nas STEAM aktivnosti uče kako koristiti inženjerski i dizajnerski pristup rješavanju problema, a pri tome se oslanjajući na znanja iz znanosti, tehnike, inženjerstva, umjetnosti i matematike.

STEAM pristup i metodiku koristimo u potpunosti u našem kampu kroz radionice iz svih područja naravno ne zanemarujući humanističko-društveno područje aktivnosti. Ako se prisjetimo naš je Nikola Tesla inspiraciju nalazio u tekstovima starih autora Homera, Shakespearea, Goethea, te glazbi Verdija, Wagnera, itd.

Uže značenje obuhvaća:

 • Science                       –           Znanost
 • Technology                –           Tehnologija
 • Engineering                –           Inženjerstvo
 • Art                              –           Umjetnost
 • Mathematics               –           Matematika

Šire značenje obuhvaća (USA):

 • Physics – fizika
 • Actuarial science – aktuarska znanost
 • Chemistry – kemija
 • Biology – biologija
 • Mathematics – matematika
 • Applied mathematics – primjenjena matematika
 • Statistics – statistika
 • Computer science – informatika
 • Computational science – računska znanost
 • Psychology – psihologija
 • Biochemistry – biokemija
 • Robotics – robotika
 • Computer engineering – računalno inženjerstvo
 • Electrical engineering – elektrotehnika
 • Electronics – elektronika
 • Mechanical engineering – strojarstvo
 • Industrial engineering – industrijsko inženjerstvo
 • Information science – informacijska znanost
 • Civil engineering – građevinarstvo
 • Aerospace engineering – zrakoplovno inženjerstvo
 • Chemical engineering – kemijsko inženjerstvo
 • Astrophysics – astrofizika
 • Astronomy – astronomija
 • Optics – optika
 • Nanotechnology – nanotehnologija
 • Nuclear physics – nuklearna fizika
 • Mathematical biology – matematička biologija
 • Operations research – operacijska istraživanja
 • Neurobiology – neurobiologija
 • Biomechanics – biomehanika
 • Bioinformatics – bioinformatika
 • Acoustical engineering – akustičko inženjerstvo
 • Geographic information systems – geografski informacijski sustav
 • Atmospheric sciences – aerologija
 • Educational/instructional technology – obrazovna tehnologija (metodika)
 • Software engineering – programsko inženjerstvo
 • Educational research – istraživanja u odgoju i obrazovanju

b)     Poduzetništvo

Suvremeno ekonomsko okruženje traži poduzetne pojedince različitih zanimanja (inženjeri, tehničari, umjetnici, znanstvenici, liječnici, profesori, medicinske sestre, trgovci, frizerke itd.), a razvijene osobine poduzetne osobe omogućit će im lakše snalaženje u promjenjivim okolnostima na tržištu rada te omogućiti povećanje potencijala za ulazak u svijet poduzetništva kroz realizaciju vlastitih poduzetničkih ideja. Zato je poduzetništvo, kao jedna od osam ključnih kompetencija Vijeća Europe postalo odgojno-obrazovno područje svih razina obrazovanja i dio je nacionalnih kurikula, odnosno jedna od temeljnih kompetencija.

Osnovni razlog je to, što se određena znanja stječu u ranim razvojnim fazama djece (već od 3. godine života), a određene sposobnosti i vještine koje poduzetništvo zahtjeva najefikasnije se razvijaju tijekom ranog odgoja (vrtić), osnovnoškolskog, a posebice tijekom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Za vrijeme visokoškolskog obrazovanja produbljuju se stečena znanja i vještine.

Cjeloživotno obrazovanje za poduzetničke kompetencije i društvene vrijednosti relevantne za poduzetničku kulturu imaju ključni utjecaj na oblikovanje poduzetničkih atributa na individualnoj razini. Kako bi dijete ili mlada osoba razvijala poduzetnička znanja, vještine i stavove te se u svojem daljnjem životu potencijalno bavila poduzetništvom, treba posjedovati psihološke značajke koje pojedinca čine poduzetnom osobom. Poduzetnost je osobina koju je potrebno razvijati, a pojedincu omogućuje da se usredotoči na stvaranje poduzetničkih prilika. Nužna je u svim područjima života, a najviše se pokazuje u odabiru zanimanja odnosno izgradnji poslovnoga puta (karijere). Uvažavajući postulate kurikularne reforme „Škola za život“ kao i sve društvene napore za njenu uspješnu implementaciju, odlučili smo objediniti već etablirane aktivnosti te smo pokrenuli projekt TESLA I MI – TIM.

Na taj način se proaktivno uključujemo u integraciju odgoja i obrazovanja za poduzetništvo u sadržaje STEM područja, a putem interaktivnih radionica. Uvjereni smo kako će nam permanentna komunikacija sa globalnim međunarodnim okruženjem i njihovim direktnim uključivanjem u sudjelovanje na projektu, bilo kao sudionici radionica i/ili surealizatori, omogućiti atraktivnost i raznovrsnost sadržaja temeljenu na stvaralaštvu Nikole Tesle.

Podijelite sadržaj na društvenim mrežama!

Ostale novosti

Pročitajte ostale novosti i zanimljivosti udruge Poduzetni