Prijava za projekt "Mi poduzetni"

U tijeku su prijave za projekt 17. Međunarodni sajam vježbeničkih tvrtki
Primjer za jednog učenika(1 red): Pero Perić, 4A, pero.peric@skole.hr