Prijava za projekt "Poslovni izazov"

U tijeku su prijave za projekt "Poslovni izazov"

Primjer za jednog učenika(1 red): Pero Perić, 4A, pero.peric@skole.hr, 012345678